ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ຄຳຖາມ / ຄຳຕອບ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
474315
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 15 February 2019.