ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ຮ່າງ ຄຳແນະນຳ ຂອງ ລມຕ ກະຊວງ ຜທ ກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາອະນຸມັດການລົງທຶນ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ດິນໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານໂຄງການລົງທຶນສໍາລັບການປູກພຶດກະສິກໍາ

ຮ່າງ ຄຳແນະນຳ ຂອງ ລມຕ ກະຊວງ ຜທ ກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາອະນຸມັດການລົງທຶນ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ດິນໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານໂຄງການລົງທຶນສໍາລັບການປູກພຶດກະສິກໍາ

 

 

Download

ຮຽນບັນດາທ່ານ ພະນັກງານຈາກພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ລວມເຖີງ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທຸກທ່ານ ເພື່ອທາບທາມຄຳເຫັນບັນດາທ່ານປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ "ຮ່າງ ຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາອະນຸມັດການລົງທຶນ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ດິນໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານໂຄງການລົງທຶນສໍາລັບການປູກພຶດກະສິກໍາ" ເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ຮ່າງ ຄຳແນະນຳ ດັ່ງກ່າວ ສົມບູນຍິ່ງຂື້ນ ຈຶ່ງຮຽນເຖີງບັນດາທ່ານ ຊ່ວຍປະກອບຄຳຄິດເຫັນເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ນຳມາປັບປຸງຮ່າງ ຄຳແນະນຳນີ້ ໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ຈະໄດ້ມີການປະກາດໃຊ້ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. 
ຫາກທ່ານມີຄຳເຫັນ ສາມາດຕິດຕໍ່ປະສານງານໄດ້ ທີ່:
ທ່ານ ແສງທອງ ສຸຂຸທຳມະວົງ
ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ໂທ: 020 2222 2932

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
474301
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 15 February 2019.