ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ບໍລິສັດ ນິກອນ ສ້າງໂຮງງານໃຫມ່ ຢູ່ປະເທດລາວ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ໃຫ້ບູລິມະສິດ ໃນການຈ້າງຄົນງານລາວ

(ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ) ບໍລິສັດ ນິກອນ ໄດ້ສ້າງໂຮງງານຢູ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອປະກອບ ກ້ອງດີຈີໂຕ້ລຸ້ນ SLR ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງ ຂອງຄ່າແຮງງານທີ່ຖືກ. ໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມ ທຳການຜະລິດ ໃນເດືອນຕຸລາ 2013.

 

ບໍລິສັດ ນິກອນ ມີແຜນຈະຈ້າງງານ ຈຳນວນ 800 ຄົນ ເພື່ອເຮັດວຽກ ໃນໂຮງງານ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ພວກເຂົາແມ່ນຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຈ້າງຄົນງານລາວ ເປັນບູລິມະສິດ, ພະນັກງານ ລະດັບອະວຸໂສ ໄດ້ກ່າວໄວ້.

ທ່ານ ທັນໄດ ຈັນຊົມພູ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ໄດ້ບອກໜັງສືພີມ ວຽງຈັນທາມວ່າ ປົກກະຕິນັກລົງທຶນແມ່ນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສິດທິພິເສດ ໃຫ້ແກ່ຄົນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຈ້າງງານຄົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.

"ບໍລິສັດ ນິກອນ ແມ່ນໄດ້ຄຳນຶງຕໍ່ດ້ານນີ້" ພະນັກງານອະວຸໂສ ໄດ້ກ່າວຕື່ມ.

ກົດໝາຍແຮງງານລາວ ໄດ້ລະບຸວ່າຢ່າງຕໍ່າ 70 ເປີເຊັນ ຂອງແຮງງານທັງໝົດ ຕ້ອງແມ່ນຄົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ສ່ວນອີກ 30 ເປີເຊັນ ສາມາດເປັນ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ.

ໃນ 30 ເປີເຊັນ, ຈຳນວນບໍ່ເກີນ 10 ເປີເຊັນ ຄວນເປັນແຮງງານ ປະເພດກຳມະກອນ, ສ່ວນອີກ 20 ເປີເຊັນ ອາດເປັນແຮງງານ ວິຊາການຕ່າງປະເທດ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຫຼາຍໂຄງການລົງທຶນ ເຊິ່ງລວມທັງບາງໂຄງການ ຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຈ້າງແຮງງານ ຈາກຕ່າງປະເທດ ເກີນຈຳນວນທີ່ໄດ້ຈຳກັດໄວ້. ໜຶ່ງໃນເຫດຜົນແມ່ນ ຍ້ອນຂາດແຮງງານ ທີ່ແທດເໝາະຈາກທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແຮງງານທີ່ມີທັກສະ.

ນັກວິພາກວິຈານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໂຄງການລົງທຶນ ບໍ່ໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດຫຼາຍ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ ຕາມທີ່ຄາດໄວ້ ເພາະໜ່ວຍງານ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ບໍ່ສາມາດຝຶກອົບຮົມ ແຮງງານໃຫ້ໄດ້ ຈຳນວນພຽງພໍ ຫຼື ຮັບປະກັນ ທັກສະຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ພ້ອມນັ້ນ, ແຮງງານ ບໍ່ມີທັກສະຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ຫຼັ່ງໄຫຼໄປໄທ ເພື່ອຊອກຫາກາລະໂອກາດ ດ້ານວຽກເຮັດງານທຳ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແຮງງານທີ່ມີສູງກໍ່ຕາມ.

ປະເທດລາວ ໄດ້ມີການຈ້າງແຮງງານ ທີ່ມີທັກສະຈຳນວນຫຼາຍ ຈາກຕ່າງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ປະເທດຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອສະໜອງຕໍ່ກັບ ຕະຫຼາດແຮງງານ ທີ່ຂະຫຍາຍໂຕ.

ໃນປີການສຶກສາ ທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານໄດ້ເພີ່ມ ທຶນການຮຽນ ສະລັບນັກຮຽນ ໃນສະຖາບັນ ອະຊີວະສຶກສາຂອງລັດ ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ບຸກຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ ໄດ້ຮຽນວິຊາກົນຈັກ, ຊ່າງໄມ້, ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ແລະ ການຄ້າ.

ການເພີ່ມທຶນ ການຮຽນດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນສົນໃຈສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ໃນຂະແໜງທະນາຄານ ແລະ ການເງິນ ແລະ ອາຊີບບໍລິຫານອື່ນໆ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນສາເຫດ ເຮັດໃຫ້ການຂາດແຄນ ແຮງງານທີ່ມີທັກສະ.

ທ່ານ ດຣ. ລິເບີ້ ລີບົວປາວ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ປະເທດລາວ ຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ນຳເຂົ້າ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເຮັດວຽກ ໃນການພັດທະນາໂຄງການ ຖ້າຕ້ອງການຮັກສາ ລະດັບການຂະຫຍາຍໂຕ ຂອງເສດຖະກິດໃນລະດັບສູງ.

ຕາມການຄາດຄະເນ ລາວຕ້ອງການແຮງງານເຖິງ 500,000 ຄົນໃນປີ 2015, ທ່ານ ດຣ. ລີເບີ້ ໄດ້ກ່າວຕື່ມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີແຮງງານລາວພຽງ 55,000 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຈ້າງ ໃນແຕ່ລະປີ.

ມີນັກສັງເກດການ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ແຜນການຈ້າງງານ ຂອງບໍລິສັດ ນິກອນ ແມ່ນເປັນການວັດອີກຢ່າງໜື່ງວ່າ ລັດ ຖະບານ ສາມາດຕອບສະໜອງແຮງງານ ເພື່ອສ້າງກາລະໂອກາດ ໃຫ້ແຮງງານລາວໄດ້ສູງສຸດ.

ບໍລິສັດ ນິກອນ ສ້າງໂຮງງານມູນຄ່າ 8 ລ້ານໂດລາ ໃນເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດສະຫວັນ - ເຊໂນ.

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
513786
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 20 March 2019.