ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ຍີ່ປຸ່ນສະແດງຄວາມສົນໃນໃຈ ໃນກາລະໂອກາດການລົງທຶນ ໃນລຸ່ມແມ່ນຳ້ຂອງ, ໂດຍສະເພາະປະເທດ

ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ລົງທຶນ ແລະ ຄະນະເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ກັບຄະນະຮ່ວມມືທຸລະກິດ ແມ່ນຳ້ຂອງ - ຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2013, ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ, ຍີ່ປຸ່ນ

 

ພາຍຫຼັງ ການກ່າວຕ້ອນຮັບ ຂອງທ່ານ ປະທານຄະນະຮ່ວມມືທຸລະກິດ ແມ່ນຳ້ຂອງ - ຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສົມສະຫວາດ ໄດ້ຂື້ນມີຄຳເຫັນ ແລະ ລະດົມນັກທຸລະກິດນຳໜ້າ 50 ກວ່າທ່ານ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ເພື່ອມາລົງທຶນ ຢູ່ປະເທດລາວ, ໂດຍສະເພາະ ໃນຂະແໜງທຸລະກິດກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ທີ່ເປັນມິດ ກັບສີ່ງແວດລ້ອມ.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຖືໂອກາດຂອບໃຈ ພາກທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄະນະຮ່ວມມືທຸລະກິດ ແມ່ນຳ້ຂອງ - ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈ ຕໍ່ປະເທດລາວ. ທ່ານຮອງນາຍົກ ຍັງໄດ້ເນັ້ນວ່າ ປະເທດລາວ ແມ່ນມີກາລະໂອກາດ ການລົງທຶນຫຼາຍດ້ານ ໂດຍກວມເອົາຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ປະລິມານ 23000 MW, ແຮ່ທາດຫຼາຍປະເພດ, ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໜ້າດຶງດູດ, ແລະ ມີເນື້ອທີ່ 2 ລ້ານເຮັກຕາ ເພື່ອກິດຈະກຳກະສິກຳ.

ໂດຍອີງໃສ່ ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນປະຈຸບັນ, ກາລະໂອກາດການລົງທຶນ ຂອງລາວແມ່ນ ໄດ້ມີການປຽນແປງ ໃນແຕ່ລະປີ. ຕົວຢ່າງ, ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອົງການການຄ້າໂລກໃນປີ 2013 ແລະ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດ ອາຊຽນປີ 2015 ຈະຊ່ວຍໜູນ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ເປີດກວ້າງກາລະໂອກາດ ການລົງທຶນ.

ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເນັ້ນວ່າພາຍຫຼັງ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ ກົດໝາຍສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນໃນປີ 2011, ຂະບວນການອະນຸມັດ ການລົງທຶນສັ້ນເຂົ້າ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ ແຮງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ປະເທດລາວ ມີແຫ່ຼງສະໜອງແຮງງານລາວ ຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານຮອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ນັບແຕ່ສ້າງສາຍພົວພັນ ທາງການທູດແຕ່ປິ 1955. ມັນໄດ້ປະກອບສ່ວນ ຊ່ວຍໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ອັນວ່ອງໄວຂອງ ສປປລາວ.

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
607003
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 12 July 2019.