ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ສະຖານທີ່ລົງທຶນ

ແຂວງຄຳມ່ວນ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
442710
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 20 August 2018.