ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ສະຖານທີ່ລົງທຶນ

ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
391512
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 05 July 2018.