ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ສະຖານທີ່ລົງທຶນ

ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
473076
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 15 February 2019.