ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ

ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

 

ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ສະບັບປັບປຸງ 2016 ພາສາລາວ

 

Download

 ____________________________________________________________________________________________________________________

ອ່ານຕໍ່: ກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

ອື່ນໆ

ກົດໝາຍ

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ
ດາວໂຫລດ
- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປິ່ນປົວ ດາວໂຫລດ
Submit to FacebookSubmit to Google Plus
391509
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 05 July 2018.