ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ຮ່າງ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ PPP

 

ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ສະບັບພາສາລາວ ປັບປຸງຫລ້າສຸດ ເດືອນ ຕຸລາ 2018

 

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ - ພາກເອກະຊົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

Download 

 

ທຸກໆຄຳເຫັນສາມາດສົ່ງເຖີງ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
533484
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 20 March 2019.