ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ສະຖານທີ່ລົງທຶນ

ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
450009
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 04 December 2018.