ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ສະຖານທີ່ລົງທຶນ

ແຂວງຈຳປາສັກ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
631696
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 12 July 2019.