ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ສະຖານທີ່ລົງທຶນ

ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
313051
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 27 September 2017.