ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ສະຖານທີ່ລົງທຶນ

ແຂວງຜົງສາລີ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
342753
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 03 January 2018.