ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ສະຖານທີ່ລົງທຶນ

ແຂວງອຸດົມໄຊ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
382330
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 03 January 2018.