ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ສະຖານທີ່ລົງທຶນ

ແຂວງວຽງຈັນ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
289479
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 25 August 2017.