ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ສະຖານທີ່ລົງທຶນ

ແຂວງຊຽງຂວາງ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
474316
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 15 February 2019.